Novib verrast door besluit CDA en CNV op te stappen

DEN HAAG, 6 APRIL. De hulporganisatie Novib zegt “met verbazing” kennis te hebben genomen van het voornemen van het CDA, het CNV en een aantal christelijke groepen om het lidmaatschap van de Novib op te zeggen. Het CDA verwacht dat de brief met de opzegging nog deze week de deur uit gaat.

De Novib schrijft in een verklaring dat “geen van de genoemde organisaties hierover tot nu toe met de Novib contact heeft genomen.” De organisatie zegt teleurgesteld te zijn over het voornemen. “Novib kan zich niet voorstellen dat een lidorganisatie zonder enig overleg tot terugtreden zou besluiten.”

Het CDA wijst er echter op diverse keren zijn onvrede over het beleid van de hulporganisatie kenbaar te hebben gemaakt. “We hebben op de algemene vergadering van december laten weten dat we twijfels hebben over de koers van de Novib”, zegt J.W. Wiggers, internationaal secretaris van het CDA. “Het CDA heeft toen laten weten nog eens te willen nadenken over het lidmaatschap van de Novib.” Andere christelijke organisaties, waaronder de vakbond CNV, de boeren- en tuindersbond CBTB, de jongerenorganisatie CDJA en CLAT-Nederland, de groep voor de ontwikkeling van vakbonden in Latijns Amerika, zullen het CDA volgen.

Het CDA heeft grote moeite met de nieuwe, meer centralistische bestuursstructuur van de Novib. Het CDA vindt ook dat de Novib een te grote klemtoon is gaan leggen op fondswerving, ten koste van de ideeële doelstellingen.

Het CDA-bestuurslid Y. Timmerman-Buck heeft op 25 februari reeds een brief aan de voorzitter van de Novib, H. Tjeenk Willink, geschreven waarin ze bezwaren over het beleid kenbaar maakte. Timmerman stelde dat de Novib het CDA alleen gebruikt om “een breed draagvlak” te kunnen pretenderen tegenover buitenstaanders. In werkelijkheid zou NOVIB een eenzijdig, nogal links gericht beleid voorstaan en de besluitvorming centraliseren. Het CDA en de andere christelijke organisaties zouden slechts nog een 'alibifunctie' hebben. De bestuurlijke veranderingen in de Novib zouden deze functie nog verder vastleggen. Zij maakte Tjeenk Willink (PvdA), die ook voorzitter is van de Eerste Kamer, duidelijk dat zij niet meer in het bestuur van NOVIB wil functioneren.