Nedschroef ziet dit jaar verbetering

Nedschroef uit Helmond (bevestiginsmiddelen, machines en gereedschappen) rekent voor 1994 op een verbetering van het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening.

In 1993 werd, zoals eind januari reeds aangekondigd, een verlies geleden van 13,9 miljoen gulden. De belangrijkste reden voor slechte resultaat was het buitengewone verlies voor belasting van 9,8 miljoen gulden dat werd veroorzaakt door het sluiten van een produktiebedrijf in Duitsland. Het bedrijfsresultaat kwam uit op 4,1 miljoen negatief tegen 5 miljoen positief in 1992. Dit kwam door een terugval in de omzet van 20 procent als gevolg van verminderde vraag van de automobiel-industrie en de geringe bereidheid van de industrie om te investeren in machines. Op grond van de huidige inzichten verwacht de directie voor dit jaar een stijging van de omzet.