Japanse plutoniumreactor in gebruik

TOKIO, 6 APRIL. Japanse technici hebben gisteren de experimentele snelle kweekreactor 'Monju' geschikt gemaakt voor permanent gebruik.

De Monju-reactor die rond de twaalf miljard gulden gekost heeft, gaat volgend jaar electriciteit produceren en zal pas eind 1995 op volle kracht gaan werken. De inwerkingstelling van de reactor die door splijting van de zeer giftige stof plutonium energie moet produceren, is wegens technische problemen anderhalf jaar vertraagd.

Volgens tegenstanders van de reactor zijn onvoldoende veiligheidsmaatregelen getroffen. Bij een ongeluk zou de verspreiding van plutonium voedsel en drinkwater kunnen besmetten. Door het gebruik van natrium in het koelsysteem van de reactor bestaat er gevaar van ontploffing.

In 1990 werd de Franse kerncentrale 'Super-Phénix' gesloten nadat lekken in het natrium-koelsysteem ontdekt waren. Andere landen hebben van het gebruik van plutonium-reactoren afgezien wegens het gevaar dat de techniek zich op oncontroleerbare wijze verspreid, de hoge kosten ervan en omdat het minder giftige uranium goedkoper is geworden. (AP)