Handelsverbod LCI na 'foutje'

AMSTERDAM, 6 APRIL. Een “ongelukkige fout” waardoor het jaarverslag van LCI te vroeg werd verstuurd leidde er vanmorgen toe dat het financieel tobbende computerbedrijf zijn verliescijfers over 1993 overhaast bekend moest maken. Commissaris voor de notering A. Vastenhouw, die de beurshandel in het fonds daardoor tijdelijk moest stilleggen, zal volgens een beurswoordvoerder “nog later op deze kwestie terugkomen” bij de directie van LCI.

De beurs heeft geen onderzoek naar mogelijk misbruik van voorwetenschap gestart omdat de fout van LCI vóór het openen van de beurshandel vanmorgen werd ontdekt. Daardoor kon Vastenhouw op tijd ingrijpen.

Het vervroegd uitlekken van de jaarcijfers, die oorspronkelijk morgen gepubliceerd zouden worden, is pijnlijk voor LCI omdat het computerbedrijf in juli 1992 ook al in verband werd gebracht met het uitlekken van koersgevoelige informatie. Na een bericht in De Volkskrant waarin LCI (circa 220 werknemers) onterecht als failliet werd bestempeld steeg de koers in snel tempo. De beurs vermoedde dat beleggers wisten dat LCI later met een mededeling zou komen waarin het bericht in De Volkskrant werd ontkend. De beurs startte een onderzoek naar mogelijk misbruik van voorwetenschap dat volgens ingewijden na een gesprek met de LCI-directie is afgesloten.

Financieel directeur Sam Asseer van LCI belde vanmorgen naar eigen zeggen “25 journalisten” om zich omstandig te verontschuldigen voor het vroegtijdig uitlekken van de jaarcijfers. De Deen Asseer kwam in augustus vorig jaar bij LCI als opvolger van de ontslagen M. van der Vorst.

De handel in het aandeel LCI werd 10.30 uur hervat, waarna de koers van het aandeel steeg naar drie gulden, een dubbeltje boven het slot van gisteren. Uit het persbericht over de jaarcijfers blijkt dat LCI “voor het jaar 1994 herstel van de winstgevendheid verwacht”. Het afgelopen boekjaar werd afgesloten met een netto verlies van 2,2 miljoen gulden, vergeleken met een winst van 3,3 miljoen in 1992. In 1991 was de winst nog 8,5 miljoen. Bestuursvoorzitter mr. G. Kroeks zei begin 1993 nog te verwachten dat LCI de winst dat jaar zou verdubbelen.

Die voorspelling kwam niet uit. LCI zegt nu te maken te hebben met afbrokkelende marges en felle concurrentie met andere bedrijven. Lagere buitengewone lasten en een belastingbate van 1,8 miljoen gulden brachten het netto verlies op een wat minder pijnlijk niveau. Wel passeert LCI het dividend. De omzet is in de afgelopen drie jaar gedaald van 122 miljoen (1991) via 104 miljoen (1991) tot 81,3 miljoen vorig jaar. Die omzetdaling werd mede veroorzaakt doordat LCI het verkooprecht voor een type computer verloor aan oprichter J. van der Steen. In oktober vorig jaar verkocht een grote aandeelhouder van LCI, Zwolsche Algemeene, tegen een fors koersverlies zijn belang van 7,74 procent omdat de verzekeraar “geen vertrouwen” meer had in de toekomst van de computerfabrikant in Den Bosch.