Groeitempo van de wereldhandel blijft onzeker

GENÈVE, 6 APRIL. Het volume van de wereldhandel zal dit jaar met 2,5 tot ruim 5 procent groeien, afhankelijk van omvang en snelheid van het economisch herstel in Japan en West-Europa. Afgelopen jaar vertraagde de groei van de wereldhandel van 4,5 tot 2,5 procent.

Dit blijkt uit het gisteren gepresenteerde jaarrapport van de GATT (Algemene Overeenkomst over Tarieven en Handel).

In geld uitgedrukt daalde de wereldhandel in goederen met 2 procent tot 3580 miljoen dollar.

De trage groei van het wereldhandelsvolume was vooral te wijten aan de recessie in West-Europa, waar het export- en importvolume voor het eerst in veertig jaar daalden. Door de recessie is niet alleen de interne handel in West-Europa teruggelopen, maar ook de import uit andere landen.

De geringe vraag in verschillende Europese landen, zoals Duitsland, Frankrijk en Italië en de waardestijging van de dollar ten opzichte van Europese munten zorgde voor de grootste daling (10 procent) in de naoorlogse periode van de waarde van de handel van de regio. Daarnaast hadden prijsdalingen van olie en andere grondstoffen een negatief effect.

De Verenigde Staten zijn bij de import koploper met een aandeel van 20 procent in het wereldtotaal, gevolgd door de Europese Unie (19,3 procent) en Japan (8 procent). De Europese Unie was wel de grootste exporteur (18,8 procent). Daarna volgden de VS (16 procent) en Japan (12,4 procent).

Azië (10,5 procent), Latijns-Amerika (8 procent) en Noord-Amerika (11 procent) zagen voor het tweede achtervolgende jaar hun importvolumes veel forser stijgen dan het gemiddelde van 2,5 procent in de wereld. Latijns-Amerika, waar economische liberalisering haar beslag krijgt, vertoonde met 9,5 procent de grootste groei van het exportvolume, gevolgd door Azië met 6 procent. In geldtermen was Azië met 7,5 procent de snelst groeiende exporteur, deels als gevolg van de waardestijging van de yen ten opzichte van de dollar, ondanks het lagere Japanse exportvolume. Het Noordamerikaanse exportvolume groeide vorig jaar met 5,5 procent, tegen 8 procent een jaar eerder. Het importvolume groeide met 11 procent (8 procent in 1992) vooral door de invoer van electronische apparatuur.

De handel in diensten (incl. toerisme, transport, telecommunicatie, verzekeringen en bankwezen) is waarschijnlijk met een matige 3 procent gegroeid tot 1030 miljoen dollar, tegen 12 procent groei in 1992. (Reuter, AFP)