Friese windcentrale stil na scheuren rotorbladen

OOSTERBIERUM, 6 APRIL. De proefwindcentrale in het Friese Oosterbierum is voor ongeveer vier weken stilgelegd, nadat vrijdag drie rotorbladen van één van de achttien windturbines afscheurden.

Eén rotorblad viel op 380 meter van de molen, buiten het terrein, een ander op tweehonderd meter en de derde bleef aan de voet van de mast liggen. De eigenaar van het windmolenpark, de SEP (Samenwerkende Elektriciteits Produktiebedrijven) stelt een onderzoek in naar de oorzaak van het afbreken van de wieken. Het afknappen gebeurde tijdens harde wind. Uit veiligheidsoverwegingen zijn nu alle 18 windturbines stilgelegd. De schade bedraagt één miljoen gulden.

Het is de tweede keer in ruim een jaar dat er rotorbladen afbreken van één van de windtirbines. Tijdens een storm eind februari vorig jaar braken ook drie bladen af en werd bovendien de tandwielkast van het turbinehuis gerukt. Ook toen werd het park stilgelegd. De oorzaak lag in het onvoldoende functioneren van constructieonderdelen. Normaal moeten de bladen bij harde windkracht automatisch in de “vaanstand” gaan staan, wat inhoudt dat ze draaien en dat er bijgeremd wordt, zodat ze minder wind vangen. Deze noodprocedure trad niet in werking. Het onderzoek moet uitwijzen waarom dit niet is gebeurd. Het windmolenpark in Oosterbierum, dat in 1988 werd geopend, was het eerste in ons land. De achttien molens hebben een totaal vermogen van 5,4 Megawatt.