Foto

Foto: NEW DELHI - Naar schatting honderdvijftigduizend Indiërs hebben gisteren in New Delhi betoogd tegen het nieuwe wereldhandelsakkoord (GATT).

Bij botsingen tussen betogers en politie vielen zeker honderd gewonden. Zo'n driehonderdvijftig mensen werden gearresteerd. De politie gebruikte traangas, rubberknuppels en waterkanonnen om de betogers uiteen te drijven. De botsingen begonnen toen de circa tweeduizend politiemensen de demonstranten wilden verhinderen om richting parlementsgebouwen te gaan. Op dat moment begonnen de betogers, onder wie veel leden van de twee communistische partijen in India en van vakbonden, met stenen te gooien.

De betogers protesteerden met name tegen het verlies van banen dat zij vrezen als gevolg van het nieuwe wereldhandelsakkoord, dat in december werd gesloten en volgende week in Marokko wordt getekend. Ook vrezen de tegenstanders dat de prijzen van medicijnen, zaaigoed en andere produkten zullen stijgen, onder meer als gevolg van strengere naleving van de patentwetgeving. Door het verder openen van de Indiase markt voor buitenlandse goederen zal de industrie klappen oplopen, aldus de betogers. Ook de economische hervormingen in India, die zijn gericht op minder inmenging van de overheid en meer buitenlandse investeringen, zijn de betogers een doorn in het oog.

De vakbonden hebben gedreigd met meer acties als de Indiase regering het GATT-akkoord niet alsnog afwijst. Deze heft echter laten weten het akkoord volgende week gewoon te zullen tekenen. (Foto AP)