Directeur Smits van Schiphol; 'Risico's ben je altijd aan het verkleinen'

SCHIPHOL, 6 APRIL. Het wantrouwen zal blijven. President-directeur ir. drs. H.N.J. Smits van de NV Luchthaven Schiphol, kan duizend keer uitleggen dat de uitbreiding van de luchthaven niet ten koste zal gaan van de veiligheid in de omgeving noch van het milieu. Dat Schiphol zich zal houden aan de beperkingen die het kabinet aan haar groei heeft opgelegd: circa 400.000 vliegbewegingen in 2015, een toename van bijna 65 procent. Er blijven altijd mensen die dat niet kunnen geloven.

Het ongeluk met de KLM Cityhopper, afgelopen maandag, komt op een moment dat de discussie over de uitbreiding van de luchthaven met een vijfde baan nog in volle gang is. Tot in mei kunnen gemeenten, burgers en organisaties hun reactie op de plannen geven. Dan volgen er hoorzittingen en zo aan het eind van de zomer kan de zogeheten planologische kernbeslissing over de uitbreiding naar de regering.

Rond de jaarwisseling, schat Smits, komt het kabinet met zijn definitieve besluit over de plannen. “Dan is op nationaal niveau de afweging gemaakt en op dat niveau hoort ze ook thuis.” Een ongeluk als dat van maandag, hoe triest ook, zal die besluitvorming niet wezenlijk aantasten, dat is de vaste overtuiging van Smits. “De plannen zijn een afgewogen compromis. Bestuurders zullen zich daar, ondanks het tragische incident, niet plotseling van afkeren. Contacten die ik heb, lokaal, regionaal en landelijk, spreken dat ook uit.”

Blijft over de gewone buurtbewoner. In eerste instantie kwamen er vooral door piëteit gedicteerde reacties van de bewonersorganisaties en andere groepen die tegen de voorgenomen uitbreiding van Schiphol zijn. Zij weigerden het ongeluk aan te grijpen voor hun doel. Vandaag doet Natuur en Milieu dat toch. Het ongeluk toont volgens de stichting aan dat Schiphol niet veilig is. Dat de uitbreiding niet mag doorgaan.

“Je kunt de risico's niet ontkennen”, zegt Smits. “Vervoer kent nu eenmaal risico's, maar die probeer je altijd te verkleinen. Op Schiphol werkt iedereen in het voortdurend besef dat zulke ongelukken kunnen gebeuren.” Maar de luchthaven is en blijft veilig, is het standpunt van de directie, zeker met de vijfde baan erbij.

Een ongeluk vestigt alle aandacht exclusief op de veiligheid van de luchthaven, de meeste bewoners storen zich vooral aan de geluidsoverlast van het vliegverkeer. Schiphol is een onderneming met impact voor de omgeving, zegt Smits omzichtig. De informatie-avonden over de uitbreiding waren vaak één lange litanie van mensen die horendol worden van elke twee minuten een vliegtuig dat over hun huis dendert.

Maar zelfs de meeste bewonersorganisaties zijn niet tegen de uitbreiding van Schiphol, ze zijn slechts tegen déze uitbreiding van de luchthaven. “Het maakt mijn internationale collega's wel eens jaloers, het maatschappelijk draagvlak dat we gazemenlijk hebben gecreëerd voor de uitbreiding. Nee, ik lig niet wakker van de uitkomst van de inspraak. Maar we nemen goeie alternatieven wel ter harte.”

    • Bas Blokker