College Brunssum mag aanblijven van gemeenteraad

BRUNSSUM, 6 APRIL. De van valsheid in geschrifte verdachte wethouders en gemeentesecretaris van Brunssum blijven in functie totdat volgende week een nieuw college van b en w is gevormd.

Dit hebben de fractievoorzitters in de gemeenteraad van Brunssum gisteren besloten na overleg met waarnemend burgemeester J. Matti. De vier wethouders en de gemeentesecretaris houden vol dat hen geen valsheid in geschrifte kan worden verweten. Waarnemend burgemeester Matti zei het te gek te vinden dat de bestuurders van de gemeente Brunssum als misdadigers worden behandeld. Volgens hem is er niets aan de hand met de in maart 1993 door burgemeester H. Riem gemaakte reis naar Israël. Het college bracht in het besluit om die reis door Brunssum te laten betalen achteraf een verfijning aan. Volgens Matti is het mogelijk collegebesluiten later aan te vullen.