'Bulderbos' tegen vijfde landingsbaan Schiphol

VIJFHUIZEN, 6 APRIL. Wat het meest opvalt in de vette klei van de Haarlemmermeer, is een reusachtige uitvoering van de poster die tekenaar Opland voor de Vereniging Milieudefensie heeft gemaakt: een typisch Opland-figuurtje dat met een vliegenmepper vliegtuigen te lijf gaat. “Minder Schiphol méér milieu”, is de leus. Medewerkers van de organisatie planten een paar boompjes van uiteenlopende soort: een beuk, een esdoorn, een eik, een linde en een kromwilg. Onder een dreigend zwerk wordt “Bravo” geroepen.

Het tafereel speelt zich af in Vijfhuizen, een dorp in de noordwesthoek van de droogmakerij, waar de vijfde start- en landingsbaan van Schiphol is gepland. Milieudefensie heeft er van de gebroeders Vuijk een halve hectare grond (een voetbalveld ongeveer) aangekocht om er bos van te maken, een 'bulderbos' in de strijd tegen uitbreiding van de luchthaven. W. Berg van de Vijfhuizensedorpsraad schaart zich spontaan achter de campagne: “Dit is ons eigen stuk grond waar niemand aan mag komen. De plannenmakers moeten zich maar eens goed bezinnen.”

Amper een etmaal daarvoor stortte bij Schiphol de Cityhopper neer, een “wrange samenloop”, zoals Arjen van Ketel het ongeluk noemt. Namens Milieudefensie nam hij deel aan de onderhandelingen over de voormalige maisakker, die juist vorige week het gewenste resultaat opleverden. Donderdag 31 maart kwam het koopcontract rond en kort daarop werd ten overstaan van een notaris de akte van levering getekend. “Het is dus allemaal toeval, maar de crash van paasmaandag toont wel ondubbelzinnig aan hoe gevaarlijk de toestand is. Uitbreiding van Schiphol betekent dat de kans op een herhaling van de Bijlmerramp verdubbelt.”

De vereniging betaalde ongeveer 125.000 gulden voor de lap grond in Vijfhuizen, 25 gulden per vierkante meter, maar de bedoeling is dat bedrag terug te krijgen via de uitgifte van certificaten, die willekeurige Nederlanders tot mede-eigenaren van het toekomstige bos maken. Eind dit jaar wordt de boomplanterij herhaald, maar dan op grote schaal. “Dan kan iedereen meehelpen dit natuurproject tot bloei te brengen”, zegt een folder, “om daarmee duidelijk te maken dat veel mensen tegen die uitbreiding van Schiphol zijn.” Gehoopt wordt dat men te zijner tijd in onteigeningsprocedures de vijfde baan kan voorkomen of in elk geval aanzienlijk kan vertragen.