Braat handhaaft prognose voor 1994

De directie van de textiel- en kledinggroep Braat Beheer heeft bij het bekendmaken van de definitieve jaarcijfers over 1993 de positieve verwachting voor 1994 gehandhaafd.

In februari werd die omschreven met “een verdere verbetering van het resultaat mede door de postieve verwachting met betrekking tot recente acquisities van Wings Holding en Marielle Bolier.” Het resultaat na belasting steeg vorig jaar met 3 procent tot bijna 4 miljoen gulden en mondde uit in een winst per aandeel van 3,48 gulden tegen 3,37 gulden in 1992.