Arrestaties na relletjes in oude wijk van Zwolle

ZWOLLE, 6 APRIL. De politie van Zwolle heeft de afgelopen dagen zeven inwoners van die stad aangehouden wegens openlijke geweldpleging, vernielingen en het aanbrengen van racistische leuzen en hakenkruisen.

De zeven, variërend in leeftijd van 22 tot 35 jaar, waren betrokken bij relletjes die zich de afgelopen weken afspeelden in een oude volksbuurt van Zwolle. Drie van hen werden vrijdagnacht aangehouden toen zij een 26-jarige Antilliaanse man in diens woning aan de Javastraat bedreigden en mishandelden. Twee dagen later werden nog eens vier mannen aangehouden die stenen gooiden naar hetzelfde pand en de bewoners bedreigden. Bij de oploop waren meer mensen betrokken. De Zwolse politie moest de Mobiele Eenheid inschakelen om de rust te herstellen en surveilleert ook nu nog intensief in de buurt om verdere rellen te voorkomen.

Volgens de politie is het al enkele maanden onrustig in de Indische buurt. Er worden herhaaldelijk racistische leuzen op woningen gekalkt en veel van de allochtone bewoners voelen zich er bedreigd en geïntimideerd door de autochtone bevolking. Politiewoordvoerder H. Sijpkes tekent daarbij wel aan dat de dreigementen en vernielingen afkomstig zijn van een vrij kleine groep 'oproerkraaiers'.

Het aantal allochtonen in de Indische buurt in Zwolle ligt niet extreem hoog, tussen de 10 en 15 procent van de 1.000 inwoners van de wijk is van buitenlandse origine. De buurt wordt door een Zwolse welzijnswerker omschreven als een 'typisch volksbuurtje', waar veel gezinnen familie van elkaar zijn en waar vanouds veel baldadige jeugd voorkomt. “Kleine criminaliteit, baldadigheid, agentje pesten, dat soort dingen.”

Een groep van ongeveer veertig bewoners van de Indische buurt heeft zich gisteren in een inderhaast belegde bijeenkomst gedistantieerd van het racistische karakter van de relletjes. Ze vinden dat de Zwolse politie de zaak overdrijft en door haar optreden de kwestie onnodig uitvergroot. De bewoners stellen dat de ruzies het gevolg zijn van persoonlijke twisten tussen enkele mensen, “die toevallig een verschillende huidskleur hebben”. Het kalken van leuzen en hakenkruisen verwerpen zij en noemen ze “kwajongensgedrag”. De bewoners lieten op de bijeenkomst overigens wel weten dat “ze niet nog meer buitenlanders in de wijk moeten zetten”.

De relletjes van het afgelopen weekend zouden hun oorsprong vinden in een simpel ruzietje over een baldadig kind, dat door de bewoner van het huis in de Javastraat iets te hardhandig ter verantwoording werd geroepen. Daarbij scheurde het jasje van het kind. Dat leidde tot een escalerende discussie tussen de ouders en de 26-jarige Antilliaanse man.