Alle eendjes

De eend in de gracht heeft geen moment rust. Ze moet haar dertien jongen bij elkaar zien te houden en alle andere dieren juist op afstand. Als twee meerkoeten naderen, zwemt ze die met open snavel tegemoet en blaast. Ook twee nieuwsgierige futen worden op die manier afgeschrikt.

Even is het rustig. Naast een plank drijven boterhammen. Alle jongen snebberen eraan, laten zich erop drijven en kiepen er weer af. De eend houdt het spul in de gaten maar eet zelf niet mee.

Dan nadert in de verte een woerd met twee vrouwtjes in zijn kielzog. Nu dreigt de eend niet; ze valt meteen aan. Regelrecht zwemt ze op het mannetje af, pikt hem frontaal in de borstveren en houdt vast. Hij pikt ogenblikkelijk terug. Beide dieren hebben elkaar bij de borstveren vast en slaan wild met hun vleugels. Het water spat hoog op. Terwijl de eend het mannetje blijft vasthouden, lukt het haar een alarmkreet voort te brengen waar haar jongen direct op reageren. Ze laten het brood in de steek, zwemmen tot vlak bij hun moeder en gaan daar zó dicht tegen elkaar aandrijven, dat het lijkt of ze met een elastiekje bijeengehouden worden.

De woerd heeft zich losgetrokken en nadert de eend nu van achteren. Die snatert luid. Door rondjes te zwemmen probeert ze het mannetje te ontwijken, maar wordt ten slotte overmeesterd. Met kop en al gaat ze onder. Telkens als ze even bovenkomt, spert ze de bek en schreeuwt hartverscheurend.

Na de paring zwemt de woerd terug naar de twee andere vrouwtjes. De eend snatert nog steeds heel luid. Ze maakt een snelle duik voorover, richt zich weer op, schudt de druppels van kop en borst en herhaalt die duik vele malen. Dan vliegt ze op de plank en begint met haar snavel langdurig borst- en nekveren in orde te brengen. Af en toe zit ze even stil. Ze lijkt haar jongen vergeten te zijn.

De kleine eendjes zwemmen rond een grote woonboot en slobberen aan het groen dat daar tegenaan groeit. Op het roer van de boot staat een reiger die zich zó stil houdt, dat hij pas opvalt als hij in beweging komt en achter elkaar drie eendjes uit het water hapt.