Verwarring over nieuwe regels van Justitie

ROTTERDAM, 5 APRIL. De komst van duizenden illegalen naar de vreemdelingendiensten in Amsterdam en Rotterdam in het afgelopen Paasweekeinde noemt het ministerie van justitie een raadsel.

De vreemdelingen hadden veelal duizend gulden op zak, waarmee ze een vergunning tot verblijf dachten te kopen. De illegalen hebben blijkbaar twee maatregelen, die onlangs van kracht werden, door elkaar gehaald.

Vanaf 1 april moeten vreemdelingen die langer dan drie maanden in Nederland verblijven, beschikken over een zogeheten Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV). Dit is een nationaal visum dat de buitenlanders in eigen land moet aanvragen bij de Nederlandse ambassade of het consulaat.

De maatregel moet voorkomen dat de Nederlandse overheid wordt geconfronteerd met buitenlanders die niet aan de toelatingseisen voldoen of 'toeristen' die tijdens hun verblijf van drie maanden in Nederland een permanente verblijfsvergunning proberen te regelen. In februari werd de maatregel in de Staatscourant gepubliceerd.

De tweede maatregel betreft het betalen van leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag om toelating. De vreemdeling moet dan al in het bezit zijn van een Machtiging tot Voorlopig Verblijf. Het betalen van leges is vanaf 15 februari verplicht en kan oplopen van vijftig gulden tot duizend gulden.

Burgers van EG-lidstaten betalen 125 gulden als ze naar Nederland komen voor gezinshereniging. Een “verblijf anders dan in het kader van gezinshereniging” kost vijftig gulden. De laatste categorie, geen EG-onderdaan en in Nederland om te werken in loondienst of als zelfstandige, betaalt duizend gulden. Onder deze categorie valt bijvoorbeeld het personeelslid uit Japan dat enige tijd op de Fuji-fabriek in Tilburg komt werken.

De illegalen hebben deze twee maatregelen door elkaar gehaald en gedacht dat ze voor duizend gulden een vergunning tot verblijf konden kopen. Maar van het kopen van een legale status kan natuurlijk nooit sprake zijn, zegt een woordvoerder van het ministerie van justitie. Volgens het departement heeft een Turkse televisiezender in Nederland de geruchten die al enige tijd in de koffiehuizen circuleerden, bevestigd.

Daardoor zijn illegale Turken op 1 april massaal naar de vreemdelingendienst getrokken. Hoe de Pakistani twee dagen later op hetzelfde idee kwamen, is Justitie volstrekt onduidelijk.

Het departement ontkent dat het te kort is geschoten in zijn voorlichting. “We hebben de media ingelicht en de koepelorganisaties van buitenlanders in Nederland. Als dergelijke onjuiste berichten dan toch gaan circuleren, zijn ze nauwelijks meer te stoppen”, aldus Justitie.