STELLINGEN

De sterke afname van het aantal agrarische ondernemers leidt tot een evenredige vermindering van het gezonde boerenverstand binnen de Nederlandse samenleving.

J.W. Hesselink, Universiteit Utrecht

Ter dekking van de gemaakte kosten bij het redden van plankzeilers door de KNRM zou een heffing op de aanschafprijs van een surfplank verdedigbaar zijn.

W. Kortlandt, Universiteit Utrecht