Staking verlamt produktie bij Schick A'dam

ROTTERDAM, 5 APRIL. Door een staking van ongeveer de helft van de 190 werknemers is de produktie bij scheermesjesfabriek Schick in Amsterdam vanmorgen stil komen te liggen. De staking is gericht tegen de voorgenomen sluiting van het Amsterdamse bedrijf.

De staking, die de steun heeft van de Industriebond FNV, is in eerste instantie uitgeroepen voor 24 uur. Aan het eind van de ochtend had de bond 87 werknemers, voornamelijk in de produktie, als staker geregistreerd. Volgens de actievoerders is Schick een levensvatbaar en winstgevend bedrijf.

De directie van Schick, onderdeel van het Amerikaanse Warner Lambert-concern, ziet in de staking geen aanleiding terug te komen op het eerder genomen besluit tot sluiting van de fabriek in Amsterdam. Schick produceert meer scheermesjes en scheersystemen dan het bedrijf verkoopt. Om hierin verandering te brengen wil de concernleiding de produktie verminderen en in een kleiner aantal fabrieken concentreren. De produktie van Schick Nederland zou daarbij worden overgenomen door het moederbedrijf in het Amerikaanse Milford.

In Amsterdam maakt Schick traditionele (wegwerp-)scheersystemen. Volgens de directie is er vooral de laatste jaren sprake van een sterke verschuiving in de markt, waarbij de nadruk meer komt te liggen op produkten die worden vervaardigd op basis van nieuwe technologische inzichten. De vraag naar deze nieuwe produkten gaat ten koste van de Amsterdamse produkten.

De ondernemingsraad van Schick in Amsterdam is het eens met de directie dat een aanpassing noodzakelijk is. Maar de raad heeft voorgesteld de vestigingen in Amsterdam en Milford beide in afgeslankte vorm open te houden en de produktie van traditionele scheersystemen geheel in Amsterdam te concentreren. Volgens personeelsdirecteur K. Hulstein biedt dit echter geen oplossing. “Zeker niet op langere termijn, omdat de vraag naar traditionele scheersystemen snel afneemt. Bovendien wordt met het plan volgens de ondernemingsraad niet de besparing bereikt die wordt gerealiseerd door het verminderen van het aantal fabrieken.”

De directie heeft de vakbonden eind vorige week uitgenodigd voor een gesprek over de sluiting van de vestiging in Amsterdam en de opstelling van afvloeiingsregelingen voor de 190 werknemers. De bonden hebben dat gesprek vooralsnog afgewezen. Zij verwijten de directie al geruime tijd te werken aan de geleidelijke ontmanteling van het Schick-bedrijf in Amsterdam en onvoldoende initiatieven te ontplooien om het tij te keren.