Leger Israel start ontruiming Gaza en Jericho

TEL AVIV, 5 APRIL. In afwachting van positieve afronding van de besprekingen in Kairo tussen Israel en de PLO over de Palestijnse autonomie heeft premier Yitzhak Rabin het Israelische leger in de Gazastrook en in Jericho opdracht gegeven zich in versneld tempo gereed te maken voor totale ontruiming van de Palestijnse autonomie-gebieden.

Uit het Israelische optreden van de afgelopen dagen valt af te leiden dat de regering-Rabin zich zoveel mogelijk aan de streefdatum van 13 april voor ontruiming van de autonomie-gebieden wil houden. Niettemin heeft Rabin vanmorgen gezegd wegens nog bestaande meningsverschillen met de PLO over de uitvoering van de autonomie-akkoorden geen aanleiding te zien PLO-leider Yasser Arafat op korte termijn te ontmoeten. Volgens Rabin moet een nieuwe topontmoeting met de Palestijnse leider zo goed zijn voorbereid dat mislukking ervan is uitgesloten.

De afbraak van militaire kampen in Gaza en Jericho is reeds enkele dagen in volle gang. Ten tijde van de ontruiming van de Sinaï-woestijn in 1982 werd de politiek van de verschroeide aarde toegepast. Het Israelische stadje Yamit werd toen volkomen platgelegd. Nu heeft het leger opdracht gekregen de aan de PLO over te dragen militaire installaties keurig achter te laten. Ontruimde gebouwen worden geschilderd in plaats van vernietigd. De afgelopen dagen is de grote, uit tenten bestaande Ansar-2 gevangenis in Gaza volledig ontmanteld.

Ondanks de snelle vooruitgang in het overleg over het opzetten van de Palestijnse autonomie acht Israel de tijd nog niet rijp voor Arafat om begin mei in de Al-Aqsa moskee in Jeruzalem te komen bidden. De Palestijnse leider had in gesprekken met Israelische persoonlijkheden in Tunis vorige week deze wens te kennen gegeven.

De Israelische minister van politie, Moshe Shahal, zei vanmorgen dat de omstandigheden nog niet rijp zijn om Arafats verlangen in te willigen. De PLO-leider heeft aangekondigd in elk geval begin mei zijn entree te willen maken in het autonome district Jericho.

Pas nu beginnen volgens Palestijnse bronnen in de Gazastrook de Palestijnen te geloven dat de vredespolitiek van Arafat vruchten begint af te werpen. Nog gisteren werd tijdens de zitting van de Israelische regering gezegd dat de populariteit van Arafat onder de Palestijnse bevolking in de bezette gebieden de laatste tijd sterk is gedaald. De komst van een aantal Palestijnse politieagenten naar de Gazastrook om kwartier te maken voor een grotere Palestijnse politiemacht, en de terugkeer van 46 door Israel in het begin van de jaren tachtig uitgewezen Palestijnen zullen volgens Palestijnse bronnen de positie van Arafat in de ogen van zijn volk versterken.

In de loop van de dag zullen 27 uitgewezen Palestijnen vanuit Jordanië terugkeren. Het gaat om leiders van de intifadah in de beginjaren van de in 1987 uitgebroken Palestijnse volksopstand die volgens de PLO 'het commando' in Gaza en Jericho en elders in de bezette gebieden in handen zullen nemen. Vanuit Kairo gingen vanochtend nog eens twintig Palestijnen terug.

Volgens de Palestijnse onderhandelaar Nabil Sha'ath in Kairo zijn Israel en de PLO het eens geworden over de sterkte van de Palestijnse politiemacht die in de autonomiegebieden de dienst zal gaan uitmaken. Uiteindelijk zal de Palestijnse politiemacht volgens Palestijnse bronnen uit 10.000 man bestaan. Hoogstwaarschijnlijk zullen volgende week ongeveer 500 Palestijnse politieagenten naar de Gazastrook en Jericho komen. Israel verzet zich tegen de PLO-eis dat de Palestijnse politie, die zal worden gevormd uit manschappen van het Palestijns Bevrijdingsleger, met wapens in de hand een triomfantelijke intocht vanuit Egypte in de Gazastrook maakt.

Ondertussen heeft de Palestijn Mustafa Natsheh het afgelopen weekeinde het burgemeesterschap van Hebron weer op zich genomen. In 1983 werd hij op beschuldiging van ophitsing tot geweld tegen kolonisten in de stad door de Israelische autoriteiten afgezet. De besprekingen over de stationering van 150 internationale waarnemers uit Noorwegen, Denemarken en Italië in Hebron worden in Jeruzalem eveneens in hoog tempo gevoerd.

    • Salomon Bouman