Illegalen massaal naar politie voor vergunning

PAG.7: VERGEEFS IN DE RIJ

ROTTERDAM, 5 APRIL. Duizenden illegalen hebben zich gisteren en vannacht verzameld bij de Rotterdamse en Amsterdamse vreemdelingendiensten en de Pakistaanse ambassade in Den Haag in de hoop tegen betaling van duizend gulden een verblijfsvergunning te kunnen regelen.

Rond de Pakistaanse ambassade verzamelden zich gistermiddag honderden Pakistani, die meenden dat een nieuw paspoort recht zou geven op een verblijfsvergunning. Ze werden zo veel mogelijk via de normale procedure te woord gestaan, maar wegens de grote drukte werden de deuren tot tweemaal toe gesloten. Vanochtend had zich voor de ingang opnieuw een rij van enkele honderden wachtenden gevormd.

Bij de Vreemdelingendienst in Amsterdam-zuidoost verzamelden zich vannacht ongeveer vijfhonderd illegalen, overwegend uit Pakistan, maar ook uit Bangladesh, Sri Lanka, India, Turkije en Nepal. Nadat de politie hen vanochtend duidelijk maakte dat er geen verblijfsvergunningen verkocht werden, vertrok het merendeel. Later meldden zich nog groepjes bij de balie met het verzoek gelegaliseerd te worden.

De Rotterdamse vreemdelingendienst moest vannacht worden ontzet door zes agenten te paard. In de loop van de nacht zwol de menigte illegalen voor het hoofdbureau aan het Doelwater aan tot ongeveer duizend man. Rond zes uur werd de bereden politie ingezet om de menigte naar de Coolsingel te drijven.

Aanleiding voor de geruchten is vermoedelijk de nieuwe Vreemdelingenwet, die per 1 april in werking is getreden. Eind vorige week meldden zich al honderden illegale Turken bij de Amsterdamse vreemdelingendienst, na geruchten over een generaal pardon voor illegalen.