Hosokawa bedreigd door corruptieaffaire

TOKIO, 5 APRIL. De Japanse premier, Morihiro Hosokawa, is de afgelopen dagen het mikpunt geworden van een reeks aanvallen in de pers, die verband houden met beschuldigingen wegens corruptie. In kringen van de socialisten, die de grootste regeringspartij vormen, wordt openlijk gezinspeeld op het aftreden van de premier, die bij zijn aantreden in augustus 1993 beloofde Japan te hervormen en schoon schip te maken met de corruptie.

Opiniepeilingen van afgelopen weekeinde tonen aan dat bijna geen kiezer meer gelooft dat de premier de waarheid heeft gesproken over enkele zakelijke transacties uit de afgelopen tien jaar. Door bij zijn verweer als bewijsmateriaal een stuk te overhandigen dat was gedateerd op de onmogelijke datum 31 september 1986 heeft de premier het zichzelf danig lastig gemaakt. Daarbij komt diens weigering om zijn oud-secretaris uit de tijd dat hij nog gouverneur was en die volgens hem de transacties regelde, in het parlement te laten getuigen. Nog erger voor de premier was de verklaring van een oud-adviseur, die hem frontaal tegensprak.

De oppositionele Liberaal-Democratische Partij (LDP) laat intussen niets na om de premier het vuur na aan de schenen te leggen. Door al een paar weken lang de premier aan de tand te voelen over de transacties is het gewone parlementaire werk volledig stil komen te liggen. Zo is het nieuwe begrotingsjaar op 1 april begonnen zonder begroting.

De LDP wil dat zowel de oud-secretaris als de oud-adviseur onder ede wordt gehoord. Zo niet, dan dreigt zij alle parlementaire commissies te boycotten - een praktijk die herinnert aan de tijd dat de socialisten nog 'eeuwige' oppositiepartij waren. De regeringspartijen vormden tot voor enkele dagen één front en schaarden zich achter de premier, maar dat begint nu scheuren te vertonen.

Omdat eigenlijk niemand in de coalitie nieuwe verkiezingen wil zolang de nieuwe kieswet nog niet praktisch is uitgevoerd, voorspellen waarnemers dat uiteindelijk de coalitie als offer zal toestemmen in een van de twee eisen van de LDP. In de LDP rekent men erop dat zij dan de premier in een hoek zal weten te drijven waaruit geen ontkomen meer is. Overigens wijzen opiniepeilingen uit dat de kiezers in grote meerderheid de LDP ook in dat geval niet terug willen in de regering.

Intussen melden serieuze kranten dat de premier steeds meer geïsoleerd raakt en zich dagenlang opsluit in zijn werkvertrek, met vrijwel niemand meer communiceert en indien toch, een wereldvreemde indruk maakt. Zo zou hij onlangs een hoge bureaucraat hebben gevraagd of hij naar Noord-Korea kon reizen om president Kim Il Sung te ontmoeten. “Ik dacht eerst dat hij een grapje maakte”, zei de bureaucraat.