Grutto

Men spreekt over de achteruitgang van de grutto en dat is een eufemisme. Grutto's worden uitgeroeid. Hun jongen worden verpulverd als de boeren gaan maaien.

Het is bij ons een zeldzaamheid dat dieren regelrecht worden uitgeroeid. Als hier mannen met geweren (of erger nog: met knuppels) aan het werk waren, was het land te klein, Bij mannen met cyclomaaiers ligt het kennelijk wat ingewikkelder.

Er zijn mensen, biologen zelfs, die menen dat je niet zo zwaar aan de grutto moet tillen. Voor hen is de vogel niet meer dan een bijprodukt van de intensieve landbouw. Je zou, als je hun stukken leest, haast geloven dat de uitroeiing van de grutto juist moet worden aangemoedigd. Mét de grutto verdwijnen immers allerlei verkeerde opvattingen over natuurbehoud uit ons land, en er komt zowaar nog iets beters voor in de plaats ook: echte natuur, natuur die haar gang kan gaan. Ja, niet overal natuurlijk, maar in de Millinger Waard toch wel. Voortaan op zondag met z'n allen naar Kekerdom! De plaatselijke bevolking zal u met open armen ontvangen.

Deze mensen, biologen, worden gedreven door zuiverheid. De zuiverheid van het idee: echte natuur, maar dan ook geen grammetje minder. En de zuiverheid van hun professie: de echte bioloog is het een gruwel om voor dierenbeschermer te worden aangezien. Het is een wetenschap weet je, geen liefhebberij.

Gek hè, dat je van zuiverheid soms een beetje moet braken.

    • Koos van Zomeren