Brinkman wekt kritiek met idee 'zwarte' scholen

DEN HAAG, 5 APRIL. CDA-leider L.C. Brinkman vindt dat scholen een maximum moeten kunnen bepalen voor het aantal allochtone leerlingen per klas. Teveel allochtonen in een klas zou hun inburgering in de samenleving bemoeilijken.

Brinkman schrijft dat in het zaterdag verschenen nummer van Christendemocratische Verkenningen, het tijdschrift van het wetenschappelijk bureau van het CDA. Onderwijsorganisaties hebben afwijzend op het idee gereageerd, evenals PvdA-leider W. Kok.

“Als een school tachtig procent aan allochtone leerlingen telt, vaak van verschillende nationaliteiten, is inburgeren moeilijk te realiseren”, aldus Brinkman in zijn artikel. Brinkman wil dat maatschappelijke organisaties meer bijdragen aan het 'proces van inburgeren' van allochtonen. In zijn artikel noemt hij het “ook heel wel denkbaar dat woningbouwverenigingen het recht hebben om voorwaarden aan de toewijzing te verbinden tot het leren van de Nederlandse taal door verschillende bewoners van het portiek.” Nu hebben de verenigingen dit recht nog niet.

Volgens PvdA-leider Kok is de problematiek van de 'zwarte scholen' groot, maar mede ontstaan doordat het bijzonder onderwijs allochtonen doorstuurt naar het openbaar onderwijs. “Misschien kan de heer Brinkman toch ook nog eens hierover met het bijzonder onderwijs praten”, aldus Kok. De opmerking van Kok is bekritiseerd door de confessionele onderwijsbonden en het CDA-Kamerlid W. van de Camp. “Dat zijn uitzonderingen waarbij het meestal gaat om scholen van streng-reformatorische richting”, aldus Van de Camp.

Minister J. Ritzen (onderwijs) noemt Brinkmans suggestie voor een maximum “weinig doordacht”. Het idee zou in de praktijk betekenen “dat witte en zwarte kinderen gedwongen kunnen worden eventueel per bus een school te bezoeken. Dwang past niet in de Nederlandse traditie waarin ouders in vrijheid hun keus kunnen bepalen.” In sommige gemeenten hebben scholen overigens wel onderlinge afspraken gemaakt over de verdeling van allochtone leerlingen - op vrijwillige basis - over de verschillende scholen.

Het Nederlands Christelijk Instituut Volkshuisvesting (NCIV), een overkoepelende organisatie van woningcorporaties, noemt de constructie die Brinkman om allochtone huurders verplicht Nederlands te laten leren “merkwaardig”. “Hoe zou dat moeten? Dat je in een huurcontract eist dat een huurder de huur betaalt en bovendien de taal leert?”