Akkoord Georgië en Abchazië

MOSKOU, 5 APRIL. De leiders van Georgië en de separatistische regio Abchazië hebben maandag in Moskou een akkoord voor een staakt-het-vuren ondertekend waarin tevens afspraken zijn gemaakt over een politieke regeling van het conflict. In dit akkoord ziet Abchazië af van afscheiding. Daarnaast is in Moskou een akkoord getekend dat voorziet in de terugkeer van vluchtelingen.

De akkoorden werden getekend door de speciale afgezant van de Georgische president Sjevardnadze, Aleksander Kavsadze en de Abchazische premier Sokrat Jinjolia, in aanwezigheid van de Russische minister van buitenlandse zaken Kozyrev en secretaris-generaal Boutros Boutros-Ghali van de Verenigde Naties.

In de akkoorden erkent Abchazië de territoriale integriteit van Georgië - wat wil zeggen dat het belooft zich niet volledig van Georgië los te maken. In ruil voorzien ze in een grote mate van autonomie voor Abchazië, de vroeger autonome republiek die onder Sjevardnadze's voorganger Gamsachoerdia haar autonomie kwijtraakte en anderhalf jaar geleden tegen het Georgische gezag opstond. De twee partijen gaan akkoord met de komst van een VN-vredesmacht in Abchazië.

De Georgische radio maakte gisteren melding van nieuwe gevechten tussen Georgiërs en Abchaziërs aan de grensrivier Ingoeri. Niettemin was de sfeer tijdens het overleg en de ondertekening van de akkoorden optimistisch. Alle aanwezigen prezen het “realisme” dat de akkoorden mogelijk had gemaakt. Het belangrijkste compromis dat tot de akkoorden leidde werd gedaan door de Georgiërs, die instemden met de Abchazische eis dat vluchtelingen, die actief aan de oorlog tegen de Abchaziërs hebben deelgenomen, niet naar Abchazië terug mogen. (Reuter)