Zojuist verschenen

J.C. Bierens de Haan: Rosendael, Groen hemeltjen op Aerd. Kasteel, tuinen en bewoners sedert 1579

352 blz., geïll., Walburg Pers, ƒ 79,-

Een uitvoerige en uitstekende geïllustreerde uitgave, in samenwerking met de Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen tot stand gekomen. Architectuur, interieurdecoraties, de collectie, de bewoningsgeschiedenis en de tuin krijgen gedetailleerde aandacht. Hoewel het huis deerlijk in verval was geraakt is het grondig gerestaureerd en weer voor het publiek geopend. Tandem e spinis rosa, uit de doornen is uiteindelijk weer een roos gegroeid, zo luidt dan ook het motto op een gevelsteen uit 1616.