Zojuist verschenen

Jan Renkema: Taal mag geen belasting zijn. Een onderzoek-in- burger naar brieven van ambtenaren

150 blz., Sdu Uitgeverij, ƒ 29,90

De neerlandicus Renkema, die in de jaren zeventig al te hulp werd geroepen om van overheidstaal gewone-mensentaal te maken, kreeg van een overheidsinstelling het verzoek haar externe communicatie te evalueren. Hij onderzocht de kwaliteit van ambtelijke antwoorden op brieven van burgers en concludeert dat ambtenaren niet zoveel slechter (onduidelijker) schrijven dan wetenschappers, ingenieurs, redacteuren van programmabladen of letterenstudenten.