'Verdubbeling rijksbudget monumentenzorg'

AMSTERDAM, 2 APRIL. Het jaarlijkse budget voor de monumentenzorg in Nederland wordt verdubbeld naar 160 miljoen gulden. Met dat geld kan de achterstand bij de restauratie van monumenten in het jaar 2005 zijn ingelopen. Dat staat volgens R. Apell, directeur van het Bureau Monumentenzorg Amsterdam in het Strategisch Plan voor de Monumentenzorg. Apell zei dit eergisteren in de Noorderkerk in Amsterdam.

Minister d'Ancona van WVC presenteert haar monumentenplan op 14 april in Dordrecht. Een woordvoerster van het ministerie van WVC zegt de inhoud van het voorstel van de bewindsvrouw nog niet te kennen. Een verdubbeling van het bugdet noemt zij “niet ondenkbaar”.

Het Strategisch Plan is samengesteld op basis van het onderzoeksrapport Monumenten beter bekeken, dat in december verscheen. Daarin stelden de onderzoekers dat per jaar 190 miljoen gulden nodig is voor de restauratie van de rijksmonumenten.