STELLINGEN

Zelden is vrouwenemancipatie als beleidsdoel zo populair geweest, als het moment dat hiermee geld verdiend bleek te kunnen worden.

M. Westerveld, Universiteit Utrecht

De recente hoogwaterproblemen in de Nederlandse rivieren illustreren dat de natuur grilliger is dan men vaak beseft. Door klimaatveranderingen en versnelde zeespiegelrijzing zal dit de komende decennia waarschijnlijk nog sterker het geval zijn. Het is jammer dat de politieke belangstelling afneemt bij overschrijdingsfrequenties die lager zijn dan eens per vier jaar.

W. van Leussen, Universiteit Utrecht

De no-claim korting bij de autoverzekering werkt de kleine criminaliteit in de hand en dient derhalve te worden afgeschaft.

R.E. Veen, Universiteit Utrecht

Jonge vrouwelijke ingenieurs moeten zo snel mogelijk leren wat zij op het werk aan moeten trekken en wat zij zich aan moeten trekken eigen onderzoek).

J.E. de Bruin-Scheepens, Technische Universiteit Eindhoven

Een tuin is de arena voor het gevecht tussen mens en andermans kat.

M.A.R. Tijhuis, Universiteit Utrecht