Schindler's List (3)

Lanzmann ontdekt tot zijn ontsteltenis dat het onzegbare en niet-verbeeldbare toch gezegd en verbeeld wordt door Spielberg. Twee stijlen en wereldbeelden botsen op elkaar in deze films: het homerische van Spielberg en het oud-testamentische van Lanzmann. Spielberg werkt met een homerische held aan wie niets menselijks vreemd is. Lanzmann werkt vanuit de joodse traditie van het woord dat het onzegbare tot onderwerp heeft. Deze twee visies op de werkelijkheid, prachtig beschreven door E. Auerbach in zijn boek Mimesis, laten zich niet tot elkaar herleiden.

Er is één frappant verschil tussen Lanzmann en Spielberg: de keus voor de dood versus de keus voor het leven: “Shoah is een film over de dood en helemaal niet over overleving”, aldus Lanzmann. Spielberg is in zijn keus voor het leven in Schindler's List joodser dan Lanzmann: “Het leven en de dood stel ik voor u, de zegen en de vloek; kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw nageslacht,” aldus Mozes in Deuteronomium 30 : 19.

    • Fons Elders