Rottenberg: met geld vluchteling in regio houden

DEN HAAG, 2 APRIL. “Er moeten miljarden naar de onderontwikkelde gebieden, zodat de vluchtelingen dáár blijven.” Dat zegt PvdA-voorzitter F. Rottenberg morgenavond in het Veronica-programma 'De Keus Van De Jeugd'.

Rottenberg is het met zijn partijgenoot minister Pronk (ontwikkelingssamenwerking) eens dat Nederland 100.000 asielzoekers per jaar kan opnemen. Hij vindt wel dat ontwikkelingssamenwerking en vluchtelingenhulp ertoe moet leiden dat mensen niet vluchten, maar in hun eigen land blijven.

De Belgische minister van binnenlandse zaken, Louis Tobback, noemde gisteren het aangescherpte Nederlandse asielbeleid 'paniekvoetbal en een holderdebolder-reactie'. Tobback, coördinator voor het asielbeleid, vindt het niet realistisch dat het Nederlandse kabinet asielzoekers wil terugsturen naar het land van eerste opvang, waaronder ook vaak België valt. Hij zegt wel bereid te zijn om met Nederland en Duitsland te overleggen over een vervroegde invoering van het Verdrag van Schengen.

In Nederland lijkt de bevolking ervan overtuigd te raken dat de regering het asielprobleem niet meer aankan, dat de overheid het probleem niet meer meester is en dat het volkomen uit de hand loopt, aldus Tobback gisteren voor de VPRO-radio. Hij waarschuwt de Nederlandse overheid daarvoor. “Als je dat krijgt ben je dus verloren, want dan ontstaan paniekreacties, dan krijg je stoerdoenerij.”

Het terugsturen van asielzoekers naar het land van eerste opvang noemt Tobback niet houdbaar en niet werkbaar. Hij wil zich daar bovendien niet door Nederland op laten vastleggen. “Iedereen die over land naar België komt, komt ofwel uit Frankrijk, ofwel uit Duitsland, uit Nederland of uit Luxemburg. Dus die kan ik allemaal terugsturen. Het gedeelte dat op Zaventem aankomt, is vijf procent van onze asielzoekers. Meer niet. Dus je ziet daar de limiet van de redenering. Op die manier schuiven we ze altijd maar door naar de volgende.”