Rode Kruis: moslims Prijedor evacueren

PAG.5 TERREUR IN PRIJEDOR

PRIJEDOR, 2 APRIL. Het Internationale Rode Kruis overweegt een grootscheepse evacuatie van moslims uit de stad Prijedor, waar Bosnische Serviërs de afgelopen dagen zeker zeventien moslims en twee Kroaten hebben vermoord.

Volgens een woordvoerder van de VN-vluchtelingenorganisatie (UNHCR) in Banja Luka woedt in delen van het door de Serviërs beheerste deel van Bosnië een nieuwe terreurgolf tegen de moslim- en Kroatische minderheid. De Amerikaanse regering heeft vannacht een scherp protest laten horen.

Het Rode Kruis, de VN en de moslim-hulporganisatie Merhamet zijn tot nu toe terughoudend geweest met massale evacuatie, omdat die 'etnische zuivering' in de kaart zou spelen.

De Serviërs kwamen tot hun actie nadat zes lijken naar Prijedor waren gebracht van Servische politiemannen die bij een moslim-offensief bij Doboj waren gesneuveld. De Serviërs zouden in totaal twintig huizen in brand gestoken hebben. Daarbij zijn volgens de VN enkele bejaarden levend verbrand. Veel telefoonlijnen van de moslims in het gebied zijn inmiddels afgesneden. Moslims bij wie dat niet het geval is, zijn zo in paniek dat ze zich in de kelders van hun huizen hebben verstopt en uitroepen: “Help ons, we zijn doodsbang!” Een team van de UNHCR tracht ter plaatse een onderzoek in te stellen.

De Servische politie in Prijedor zegt dat slechts zeven mensen gedood zijn en ontkent dat het om een wraakactie ging. “We stellen een onderzoek in naar de zeven sterfgevallen, waaronder drie leden van een oudere moslim-familie die de Servische zaak steunde en die werden omgebracht door een andere moslim”, aldus Bogdan Delic, het hoofd van de politie in Prijedor.

Eerder deze week was al duidelijk dat de situatie voor de moslim-minderheid in Prijedor met de dag verslechtert. Op alle hoeken van het Lenin-plein staan agenten in burger die pretenderen de krant te lezen, en de stad puilt uit van de uniformen: de reguliere van de frontsoldaten met verlof en de blauwe, groene en zwarte van de diverse politiekorpsen. Bovendien hangen her en der leden van ongeregelde knokploegen rond, hun handgranaten achteloos om het middel gegespt en hun mitrailleurs over de schouder of op de achterbank van hun nabij geparkeerde Mercedes. Volgens hun insignes behoren ze tot de Witte Adelaars of tot de Tijgers, het keurkorps van de voormalige bankovervaller Arkan.

Overdag lijkt het dagelijks leven in Prijedor min of meer zijn gewone gang te gaan. De cafés zijn open, in de winkels zijn kiwi's en sinaasappels te koop. Maar zodra het donker is verandert Prijedor voor de naar schatting 7.500 moslims die de etnische zuiveringen tot dusverre hebben overleefd in een hel.

    • Alfred van Cleef