Reorganisatie bij gynaecologen zal half jaar duren

HELMOND, 2 APRIL. Emeritus-hoogleraar N. Arts denkt een half jaar nodig te hebben om de afdeling verloskunde en gynaecologie van het Helmondse Elkerliek Ziekenhuis zodanig te reorganiseren dat een verantwoorde zorg blijvend is gegarandeerd.

Hij heeft dit gisteren gezegd in een uitzending van Omroep Brabant. Arts is aangesteld als begeleider van de in opspraak geraakte vrouwenartsen in het ziekenhuis. Volgens hem is er dankzij de eerder afgekondigde maatregelen van de directie op dit moment weer sprake van een goede patiëntenzorg. Om dat ook voor de toekomst te garanderen zijn echter vergaande afspraken nodig, waar alle partijen het mee eens zijn. Arts is van plan ook de huisartsen, verloskundigen en verpleegkundigen bij zijn werk te betrekken.