Ramsj

Richard L. Greaves: Civilizations of the world

Paperback, Harper & Row 1990, van ƒ 76,60 voor ƒ 16,90 per deel. Het Martyrium Amsterdam

De geschiedenis van de voornaamste beschavingen in drie delen. Deel 1 loopt tot 1500, deel 2 van 1300 tot 1800 en deel 3 van 1800 tot heden. Echt diepgravend zijn de korte hoofdstukjes niet, maar de auteurs weten van wanten en leuk is dat ze in kadertjes citeren uit contemporaine bronnen. Veel illustraties en kaarten.

    • Ewoud Sanders