Notariele kosten zwart op wit; gemiddelde opbrengsten, kosten en winst volgens het KPMG-rapport

Grafiek: Vorige week heeft het kabinet besloten dat het notarieel prijskartel moet worden opgeheven.

Aanleiding hiervoor zijn de structurele overwinsten die notarissen bij bepaalde activiteiten zouden maken.

Het kabinet baseert zijn beslissing op een rapport van KPMG Klynveld, dat samen met het Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven (IOO) onderzoek deed onder 298 van de 768 notariskantoren in Nederland. De onderzoekers hebben de notariële produktie in acht activiteiten gesplitst en daarvan de opbrengst en kostprijs bepaald. In de kostprijs is een jaarlijks inkomen van 190.000 gulden per notaris verwerkt. De gecalculeerde winsten vormen doorgaans extra inkomen.

Met de hoge winsten bij onroerend-goedtransacties worden volgens de notarissen de verliezen op de behandeling van familiezaken als samenlevingscontracten, huwelijkse voorwaarden en testamenten gecompenseerd. Toch blijken de winsten van notarissen aanzienlijk hoger. De kantoren maken gemiddeld een jaarlijkse winst van 467.000 gulden. Per kantoor is de gemiddelde bezetting 1.4 notarissen.

    • Roald van der Linde