Na de koffie

Geheel onverwacht kwam gisteren de zoveelste overstap van een topman uit het Nederlandse bedrijfsleven naar de Philips-burelen.

Na Henk Bodt, die Océ van der Grinten voor Philips verliet, en Pierre Everaert, die de raad van bestuur van Philips verkoos boven het hoogste leiderschap bij Ahold, heeft nu Sara Lee's Cor Boonstra gekozen voor de raad van bestuur van Philips. Opvallend is dat de nieuwe bestuurders van Philips steeds vaker afkomstig zijn uit de voedingssector. Niet alleen Boonstra en Everaert, maar zelfs de komende voorzitter van de raad van commissarissen, Unilever-topman F. Maljers, is uit die sector afkomstig. Het bestuursaccent bij Philips blijkt daarmee definitief te zijn verlegd naar een verbetering van de marketing, sinds jaar en dag genoemd als een van de zwakke plekken in Eindhoven, maar juist de kracht van managers in de voedingsmiddelenindustrie. De enig juiste speculatie over Boonstra's toekomst bij Philips was te lezen in het reclamevakblad Adformatie. Dat pikte, kort na Boonstra's nog onopgehelderde vertrek in januari bij Sara Lee/DE een vaag gerucht van die strekking op. In 'marketingkringen'.(MS)