Luctor et Orco

Het effectenkantoor Amsterdamse Commissionairs Combinatie (ACC) maakte jaren geleden naam op de aandelenbeurs met de Gasunie-affaire, het eerste grote geval van misbruik van voorwetenschap dat zou leiden tot verscherping van beursregels.

De Antilliaanse Orco Bank mag zich tegenwoordig ook verheugen in de belangstelling van de Economische Controle Dienst. Orco heeft voor het verschijnen van het zeer gunstige halfjaarbericht vorig jaar augustus informatie over de cijfers mogelijk verzilverd door handel in eigen aandelen.

Gewapend met voorkennis over deze affaires heeft het bestuur van de Vereniging voor de Effectenhandel bij de overname van ACC door Orco een ingewikkelde constructie verzonnen om de zeggenschap van Orco voorlopig te beperken: het stemrecht op de 'gecertificeerde' aandelen-ACC wordt ondergebracht bij een stichting.

Dat is een opmerkelijke stap, omdat dit de meest gangbare beschermingsconstructie tegen vijandige overnames is, waartegen het beursbestuur nu juist een kruistocht zegt te voeren. (KB)