IBM Japan: voor de eerste keer verlies

IBM Japan heeft voor het eerst sinds zijn oprichting verlies geleden. Het netto resultaat over het kalenderjaar 1993 kwam uit op 18,4 miljard yen (333 miljoen) negatief na een netto winst van 31,2 miljard yen (564 miljoen gulden) in 1992.