Franse regering liet liever winkelruiten dan betogers sneuvelen

PARIJS, 2 APRIL. “Ik aanvaard de volle verantwoordelijkheid voor het terughoudende politieoptreden tijdens de rellen in Parijs. Als de ordetroepen harder hadden ingegrepen, dan waren er niet alleen winkels en auto's maar ook demonstranten gesneuveld.” Dat zei de Franse minister van binnenlandse zaken, Charles Pasqua, naar aanleiding van de heftige kritiek op het ordebeleid bij de grote studentendemonstratie afgelopen donderdag.

Overigens waarschuwde hij dat de regering overweegt dit soort grote demonstraties, die makkelijk uit de hand kunnen lopen, niet meer toe te laten in het centrum van Parijs. “Wij zullen geen rotzooi tolereren.” Pasqua gebruikte in dat verband het zeldzame, door president De Gaulle voor de revolte van '68 gebruikte woord 'chienlit'.

Inwoners en winkeliers van het dertiende arrondissement van Parijs dreigden gisteren eigen 'interventieploegen' te vormen om herhaling te voorkomen. Zij beschuldigen de politie ervan werkeloos te hebben staan toekijken terwijl hun winkels werden vernield, hun kassa's geleegd en auto's in brand gestoken. “Gezien het desastreuze sociaal-economische klimaat kan het aantal protestacties de komende maanden alleen maar toenemen. Franse winkeliers hebben er genoeg van voortdurend het doelwit van iedere demonstratie te worden”, aldus een getroffen winkelier.

Een woordvoerder van een politievakbond klaagde erover dat zijn collega's in de drie kwartier na het uitbreken van de rellen geen enkele opdracht hadden gekregen handelend op te treden. Daarmee bevestigde hij dat zij hadden moeten toekijken terwijl de casseurs, de 'slopers', donderdag huis aan huis op bezoek gingen in de directe omgeving van de Place Denfert Rochereau, waar de optocht van studenten en scholieren eindigde.

Politie en organisatoren hadden afgesproken dat dit keer met de optocht niet allerlei politiemannen in burger zouden meelopen, zoals bij vorige demonstraties is gebeurd. Volgens de politie hebben daardoor veel gespecialiseerde relschoppers zich ongehinderd onder de authentieke betogers kunnen mengen, om toe te slaan zodra zij hun kans schoon zagen.

Jean-Marie Le Pen, de leider van het extreem-rechtse Front National zei dat niets de opkomst van vernielzuchtige bendes meer kon tegenhouden nu “zij kunnen rekenen op de inertie van de politie, verlamd als die is door de instructies van de minister van binnenlandse zaken”.

De historicus Henri Amouroux zei gisteren: “Het is een Franse traditie de straat op te gaan om te demonstreren. Fransen zijn een oproerig volk.” Zijn mening werd aangevuld door zijn collega Olivier Fillieule, die naar aanleiding van de rellen van deze week zegt: “Demonstraties zijn kortsluitingen van het politieke systeem, de enige manier waarop mensen zich kunnen laten horen, die dat op een gewone manier niet meer lukt.”

    • Marc Chavannes