FORTUYN

In de boekenbijlage van 26-3 bespreekt Mark Kranenburg de nieuwste boeken van Marcel van Dam en Pim Fortuyn, althans dat doet de aanhef vermoeden.

Na uitgebreide beschouwing van de bundel van Van Dam rest Fortuyn een veeg uit de pan, zonder dat enige serieuze aandacht aan zijn nieuwste werk wordt besteed. Een gemiste kans. Fortuyn analyseert zo mogelijk nog helderder dan Van Dam het wel en vooral het wee van onze samenleving. Waar Van Dam nimmer de aansluiting bij het establishment uit het oog verliest kiest Fortuyn, zoals het een wetenschapper betaamt, een zeer onafhankelijke opstelling. Mark Kranenburg duidt deze opstelling als karikaturaal. Deze kwalificatie treft niet alleen de auteur maar ook zijn lezers en dat zijn er velen. In het opiniërend genre is Fortuyn veruit de meest verkochte en gelezen schrijver. Dit wordt weerspiegeld in zijn publiek optreden. Met gemiddeld drie spreekbeurten per week en de al jaren niet aflatende media-aandacht kan ik me niet voorstellen dat Pim Fortuyn geen bijdrage aan de maatschappelijke discussie levert. Drie jaar geleden heeft Fortuyn in zijn boek 'Zonder ambtenaren' heel precies uiteen gezet wat de consequenties zijn van een te lang voortgezette consensussamenleving gelardeerd met tal van concrete voorbeelden. Zijn gelijk van toen heeft hij inmiddels bewezen. De mislukte stelselherziening van de gezondheidszorg, de mislukte afslankingsoperatie van de rijksoverheid en nog veel meer. Toen Fortuyn drie jaar geleden zijn boek presenteerde werd zijn analyse als ridicuul terzijde geschoven. Te meer verbaast het mij dat Mark Kranenburg opnieuw deze zelfde handelswijze kiest. Als kritisch lezer van Fortuyn voel ik me aangesproken. Hoe vaak moet Fortuyn zijn gelijk bewijzen voordat ook de NRC Handelsblad zijn boodschap serieus neemt.

    • J. 't Hooft