Cryptografie (2)

Data-encryptie is de directe elektronische tegenhanger van het slot op uw voordeur.

Waar een slot tastbaar eigendom beschermt, beschermt een tot nu toe (hopelijk) ongebroken code bijvoorbeeld de pincode op uw bankpas. Een wettelijk verbod hierop zou dus eerder fraude aanmoedigen dan misdaad bestrijden. Het zou de ontwikkeling van belangrijke beveiligingsmethoden stilleggen. Berouw zal komen als men de boot gemist heeft omdat het internationale elektronische dataverkeer een dergelijk achterlijk land waar de politie al uw geheimen wil weten links laat liggen. Voor wie denkt dat dit overdreven is, verwijs ik naar de invoering van de telefoon in de voormalige Sovjet-Unie. Deze technologische ontwikkeling is door Joseph Stalin zo lang mogelijk tegengehouden omdat het afluisteren van het hele telefoonnet onhaalbaar was.

Bij centrale registratie van alle gebruikte wachtwoorden door een 'vertrouwde derde' zou één orgaan almachtig waken over alle vormen van elektronische communicatie en gegevensopslag in Nederland. Als iemand in dit orgaan gegevens zou misbruiken (bijvoorbeeld voor chantage met persoonsgegevens of industriële spionage) of ze zou verkopen aan een criminele organisatie (zoals de codering van alle pincodes van de Postbank, totale waarde vele miljoenen guldens per maand) zou dit naar alle waarschijnlijkheid op geen enkele manier, door wie dan ook, aangetoond kunnen worden.

De misdaad staat niet stil. Van elke nieuwe ontwikkeling kan en zal misbruik gemaakt worden; dat gold voor de telefoon, dat gold voor de auto, en dat geldt voor de computer. Als de misdaadpreventie wel stil blijft staan zal de maatschappij gewoon doorgaan zichzelf te beschermen met nieuwe technieken. Als dit de overheid hindert, is dat het probleem van de overheid. We hebben geaccepteerd dat de overheid onder beperkte omstandigheden een beetje 'vals mag spelen' met betrekking tot het briefgeheim, maar niemand mag verplicht worden duidelijk te schrijven als oom agent het niet kan lezen.

    • J.T. Vermeulen