Columnisten

Het grootste raadsel van de moderne journalistiek is dat er zoveel columnisten zijn waar niemand op zit te wachten.

De ergsten zijn zij, die zeggen te weten wat de lezer niet wil. Columnist Jaap Boerdam schildert de voetbalsport af als de bakermat van vandalisme en nationalisme (NRC Handelsblad, 26 maart). Hij verwart de sportbeoefening met een erbij optredend randverschijnsel. Elk weekeinde zou hij op de Nederlandse voetbalvelden kunnen constateren, dat de feitelijke samenstelling van voetbalteams een voorbeeld is voor een multi-culturele samenleving. En wat te denken van de inzet van het politiekorps bij het toenemend aantal files en ongevallen op de Nederlandse snelwegen? Boerdams redeneertrant volgend, zou het dus aanbeveling verdienen om het aantal auto's te verminderen. En een weldadige rust zou zich meester maken van Neêrlands dreven als er een totale auto-stop zou worden afgekondigd. Met als bijkomend voordeel een verminderde sport-deelname, aangezien het nu juist zo is dat velen aan sport doen, omdat ze vaak zolang in de auto moeten zitten. Boerdam hoeft dan geen overbodige columns meer te schrijven, maar zal zich kunnen wijden aan het lezen van de gebundelde columns van Nico Scheepmaker.

    • G. Schultz