CDA: meer actie tegen illegalen

ROTTERDAM, 2 APRIL. Het Tweede-Kamerlid J. de Hoop Scheffer (CDA) wil dat de overheid een veel actiever opsporingsbeleid gaat voeren ten aanzien van illegale vreemdelingen. In afwachting van hun uitzetting moeten zij kunnen worden ondergebracht in kazernes en op schepen, desnoods met meerdere personen in één cel.

“Nederland is het laagste punt in Europa aan het worden”, meent De Hoop Scheffer. Doordat weinig aandacht wordt gegeven aan het opsporen van vreemdelingen zonder verblijfsvergunning komen er naar zijn indruk steeds meer.

Het Kamerlid vindt dat de regering forse druk op met name Algerije en Marokko zou moeten uitoefenen om illegalen terug te nemen, zelfs als zij niet over identiteitspapieren beschikken. “Wij hebben daarvoor een financiële stok achter de deur. De Europese Unie geeft veel geld aan Noord-Afrika; daar mag best iets tegenover staan.”

De Hoop Scheffer deed deze uitspraken gisteravond naar aanleiding van de beelden van honderden illegale immigranten die eerder deze week bij de Amsterdamse vreemdelingenpolitie probeerden een legale status te verkrijgen. De buitenlanders waren op het gerucht afgekomen dat tegen betaling van duizend gulden een verblijfsvergunning verkregen zou kunnen worden. De CDA-parlementariër is overigens niet van mening dat van de samenscholing gebruik had moeten worden gemaakt om aanhoudingen te verrichten. “Dat hebben we na de Bijlmerramp ook niet gedaan.”

Deze mening wordt gedeeld door woordvoerder vreemdelingenzaken J. Wiebenga van de VVD. “Razzia's horen niet thuis in een democratie, maar de aanwezigheid van grote groepen illegalen ondergraaft de geloofwaardigheid van het overheidsbeleid”, aldus Wiebenga. Hij vindt dat de overheid niet alleen cellen moet bouwen voor criminelen, maar ook voor opgepakte illegalen.

Het huidige regeringsbeleid tracht de aanwezigheid van illegalen tegen te gaan door betere controle op de plekken waar zij werken, door hen uit te sluiten van sociale verzekeringen en door meer persoonscontrole. De korpschefs in de grote steden hebben echter duidelijk gemaakt dat zij geen prioriteit geven aan het zoeken naar illegalen. De Hoop Scheffer en Wiebenga vinden dat deze houding moet veranderen.