Verwarring over samenwerking Rusland en Navo

MOSKOU, 1 APRIL. Een woordvoerder van president Jeltsin heeft gisteren twijfel gewekt over de bereidheid van Rusland met de NAVO in het Partnership for Peace-programma samen te werken.

Hij zei dat toetreding van Rusland tot het programma nog wel een half jaar op zich kan laten wachten. Minister van buitenlandse zaken Kozyrev zei echter vanmorgen dat hij de overeenkomst deze maand zal ondertekenen.

Partnership for Peace, een plan voor samenwerking tussen de voormalige tegenstanders in de Koude Oorlog, is bedoeld om Oosteuropese landen mogelijkheden te bieden met de NAVO samen te werken zonder er vooralsnog formeel lid van te worden. Polen, Hongarije en Tsjechië streven naar een volledig lidmaatschap, maar Rusland verzet zich daartegen. President Jeltsin heeft het partnerschapsplan eerder dit jaar tegenover zijn Amerikaanse collega Clinton 'geniaal' genoemd en vorige maand zei de Russische minister van defensie Gratsjov tegen zijn Amerikaanse collega Perry dat Moskou de tekst binnenkort zou ondertekenen.

President Jeltsin zal de definitieve beslissing echter “niet overhaast” nemen, zei zijn woordvoerder Kostikov gistermiddag. Er bestaan nog bezwaren tegen het plan. “Een van de argumenten is dat het niet geheel rekening houdt met de schaal van Ruslands politieke rol en de militaire macht van Rusland”, zei Kostikov. “Er bestaat ook de vrees dat Rusland, door lid te worden, zijn manoeuvreerruimte bij het oplossen van conflicten beperkt.” Russische woordvoerders hebben herhaaldelijk gesuggereerd dat Moskou eerder bij het plan had moeten worden betrokken en er ook een speciale status in had moeten krijgen.

“De vraag wel of niet deel te nemen aan dit initiatief moet worden beantwoord op basis van een brede consensus. Anders zou het het sociale akkoord kunnen schaden”, vond Kostikov, verwijzend naar de overeenkomst over 'nationale verzoening' die Jeltsin met zijn tegenstanders in het parlement wil sluiten.

Juist in dat parlement bestaat weerstand tegen Russische deelname aan Partnership for Peace, niet alleen in de communistische en ultranationalistische fracties maar ook bij de voorzitter van de commissie voor buitenlandse zaken, Vladimir Loekin. Volgens Loekin, lid van de fractie van de onafhankelijke econoom Grigori Javlinski, beperkt het Ruslands invloed meer dan het die uitbreidt.

Minister Kozyrev zei vanmorgen dat Kostikov met zijn uitspraken alleen had gedoeld op de uitvoering van het akkoord, niet op de ondertekening daarvan. Volgens het persbureau Interfax zei de minister dat hij het plan later deze maand in Brussel wil ondertekenen.