Verdere winstgroei bij Kondor Wessels

De bouwonderneming Kondor Wessels heeft in de eerste helft van het op 30 juni aflopende boekjaar 1993/1994 een omzet behaald van 391 miljoen gulden, ruim 16 procent meer dan in de eerste helft van het voorgaande boekjaar.

Het resultaat voor belastingen over de eerste jaarhelft kwam ruim 11 procent hoger uit op 16,088 miljoen gulden terwijl het netto resultaat met 9,743 miljoen gulden 7,7 procent hoger was dan dat van een jaar eerder. De directie verwacht dat de bouwonderneming in het lopende boekjaar een omzet van ongeveer 850 miljoen gulden zal behalen en dat de winststijging zich in de tweede jaarhelft zal voortzetten.