Tobback: België werkt niet mee aan asielbeleid

DEN HAAG, 1 APRIL. België zal niet meewerken aan de aanscherping van het Nederlandse asielbeleid. Dat zei de Belgische minister van binnenlandse zaken, Tobback, vanochtend voor de VPRO-radio. Hij omschrijft de plannen als een 'noodgreep' en 'paniekvoetbal'.

Vorige week maakte staatssecretaris Kosto (justitie) bekend dat er binnenkort uitgebreid langs de grenzen met België en Duitsland zal worden gecontroleerd. Vluchtelingen die geen kans maken op asiel worden direct over de grens teruggezet. Daarvoor zal gebruik worden gemaakt van uitkijkposten aan de grens en 'vliegende brigades' meer landinwaarts. Er wordt 1.200 man extra marechaussee ingezet, inclusief extra personeel op Schiphol. Volgens Tobback is deze opzet “natuurlijk niet houdbaar en niet werkbaar”.

Minister Van Thijn (binnenlandse zaken) en Kosto voeren begin volgende week in Den Haag overleg met Tobback over het asielbeleid. Kosto noemt het in een reactie op de kritiek van de Belg “niet opportuun” om vooruitlopend op dat gesprek een discussie in de media te voeren. Hij geeft er de voorkeur aan in het overleg met Tobback argumenten uit te wisselen.

Kosto rechtvaardigde de strengere maatregelen door te stellen dat de schaarse plaatsen in de opvang gereserveerd moeten worden voor vluchtelingen die de asielprocedure ingaan. De buurlanden zouden niet kansrijke asielzoekers terug moeten nemen die via hun grondgebied naar Nederland komen, vindt de regering, omdat zij volgens het nog niet in werking getreden Verdrag van Schengen het land van eerste ontvangst zijn. Een woordvoerder van Justitie wijst er op dat er al afspraken zijn over het terugnemen van vreemdelingen als kan worden aangetoond dat zij uit het betreffende buurland afkomstig zijn.

Volgens Tobback, een geestverwant van de PvdA'ers Van Thijn en Kosto, leiden de Nederlandse opvattingen tot niets. Nederland kan zich wel achter zijn buurlanden willen verschuilen die immers als een buffer rond Nederland liggen, maar dan zouden de buurlanden dezelfde redenering kunnen volgen. “Iedereen die over land naar België komt, komt uit Frankrijk, Duitsland, Nederland of Luxemburg”, zegt Tobback. “Dus ik kan die dan allemaal terugsturen. Want het gedeelte dat op Zaventem (luchthaven bij Brussel, red.) aankomt, is vijf procent van onze asielzoekers. Dus je ziet daar de limiet van die redenering.”

In Nederland ontstaat bij de bevolking de overtuiging dat de overheid de problemen niet meer meester is en dat het asielbeleid volkomen uit de hand loopt, aldus Tobback. “Als je dat krijgt ben je dus verloren. Want dan ontstaan paniekreacties, dan krijg je stoerdoenerij, wat op dit ogenblik in Nederland bezig is. Als je het gevoel creëert van 'er komt hier nooit meer een einde aan, we weten niet eens meer hoeveel er komen', dan krijg je een sfeertje van Nederland is vol of België is vol.”