Tijdelijk centrum voor asielzoekers in Haags kantoor

DEN HAAG, 1 APRIL. Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag wil 600 asielzoekers huisvesten in een kantorenpand op het bedrijventerrein De Binckhorst.

De gemeenteraad moet zich hierover nog uitspreken. Het pand wordt door het ministerie van WVC ingericht als onderzoek- en opvangcentrum. Asielzoekers zullen er verblijven terwijl wordt onderzocht of de asielaanvraag terecht is. Als dat het geval is, wordt de aanvrager ondergebracht in een asielzoekerscentrum. Het centrum zal waarschijnlijk 1 augustus in gebruik worden genomen. De bewoners- en belangenorganisaties in de omgeving van het pand zijn door de gemeente op de hoogte gesteld. Binnenkort wordt een informatie-avond gehouden.