Referendum over plan tot reorganisatie Air France

PARIJS, 1 APRIL. Air France is er niet in geslaagd de steun van alle Franse vakbonden te krijgen voor een ingrijpend saneringsplan, dat de komende drie jaar 5.000 banen zal kosten. De Franse luchtvaartmaatschappij zal nu een referendum over het plan houden onder de 40.000 werknemers. De uitslag wordt op 11 april bekendgemaakt.

De communistische bond CGT en de socialistische CFDT lieten gisteren kort voor het verstrijken van de termijn voor een reactie weten tegen het plan te zijn. In totaal schaarden slechts zes van de veerien betrokken vakbonden zich achter het saneringsplan.

In een brief aan het personeel heeft directeur Christian Blanc van Air France gevraagd om een “helder en massaal antwoord”. “49 of 51 procent 'ja' maakt weinig verschil”, aldus Blanc. Minister van transport Bernard Bosson onderstreepte gisteren op de radio dat het saneringsplan “een uitgestoken hand is die gegrepen moet worden”. Zoniet, zo zei Bosson, dan dreigt de ondergang voor Air France. Zo'n tweehonderd werknemers blokkeerden gisteren enige tijd een startbaan op het Parijse vliegveld Orly uit protest tegen het saneringsplan.

De stemming onder de bonden leverde zeer tegenstrijdige resultaten op. Van de aanhangers van de vakbond Force Ouvrière zei 91,6 procent 'ja' tegen het plan, terwijl 72 procent van de leden van de bond CGT 'nee' zei.

Het saneringsplan voorziet onder meer in verlenging van de werktijd (van 38 naar 39 uur per week voor het grondpersoneel en van 67 naar 75 uur per maand voor het cabinepersoneel), bevriezing van het salaris gedurende drie jaar en een verhoging van de produktiviteit met 30 procent in de komende drie jaar. In diezelfde periode moeten er 5.000 (niet-gedwongen) ontslagen vallen, waarvan 2.100 al dit jaar. De vloot zal worden teruggebracht van 166 naar 149 vliegtuigen.

Goedkeuring door het personeel is voorwaarde voor een kapitaalinjectie van 20 miljard franc door de staat, eigenaar van Air France. Het bedrijf leed in 1993 een verlies van 7,5 miljard franc. Een eerder saneringsplan werd eind vorig jaar verworpen door het personeel. (AFP)