Project biedt jeugdige gestraften tweede kans

ZEELAND, 1 APRIL. Het penitentiaire trainingskamp de Corridor in het Brabantse plaatsje Zeeland bij Uden is een banenproject begonnen voor jeugdige gedetineerden. Deze krijgen in het project 'Binnenste Buiten' tot zes maanden na hun ontslag begeleiding in werk of opleiding.

Gedurende hun verblijf in de Corridor wordt al met de opleiding begonnen. Doel is om te voorkomen dat ze direct na hun vertrek uit inrichting weer op het slechte pad geraken. Of zoals een van de trajectbegeleiders A. van de Hei zegt: “We helpen hen om straks steviger in hun schoenen te staan”.

Per jaar wil men 120 gedetineerden op deze manier begeleiden. Het streven daarbij is om voor tenminste 40 een vaste baan te vinden. Campinghouder C. de Greef van De Heische Tip in Zeeland, bij wie al vijf jaar gedetineerden uit de Corridor werken, zegt alleen maar positieve ervaringen te hebben. “ Waarom zou je niet meewerken aan het herstel van ontspoorde jongeren? Wel eis ik van ze dat ze zich voor de volle honderd procent inzetten en dat de rest van het personeel er mee akkoord is.” De Corridor betaalt het werk bij De Greef.

Deelnmers aan het project Binnenste Buiten zijn naast de Corridor arbeidsbureaus via de Regionale besturen voor de Arbeidsvoorziening (RBA's), centra vakopleidingen voor volwassenen, Justitie, provinciale steunpunten werkgelegenheid en reclassering. De Europese Unie betaalt 750.000 gulden, de andere helft komt van Justitie en de RBA's.

In de half-open inrichting de Corridor zitten ongeveer 100 jongeren tussen de 18 en 24 jaar. Al sinds 1986 wordt er aan scholing en training gedaan, maar volgens directeur F. Wittens gingen “de goede bedoelingen” na het verlaten van de inrichting meestal verloren. Door de gedetineerden nu ook tot zes maanden na hun ontslag te begeleiden hoopt men dat de 'herintegratie' beter zal lukken. Daartoe probeert men in hun omgeving een vertrouwenspersoon te vinden die de gedetineerde met raad en daad bijstaat mocht het toch misgaan.

Volgens Van de Hei wordt er niet “in het wilde weg geschoold” maar wordt gekeken met welke beroepen een gedetineerde straks de beste kansen heeft. Na een beroepskeuzetest of loopbaanadviesprogramma gaan de kandidaten naar het centrum vakopleiding voor volwassenen van het arbeidsbureau in Uden. Van de Hei zegt dat het veelal om laaggeschoolden gaat die meestal terechtkomen in een produktiebedrijf of die een vak leren als metselaar, schilder of timmerman. De trajectbegeleider zal samen met een regionale netwerkcoördinator en een arbeidsconsulent de gedetineerde gedurende het halve jaar blijven begeleiden. Mevrouw Van de Hei: “Werkgevers die zo iemand in dienst willen nemen, moeten natuurlijk wel enigszins sociaalvoelend zijn, maar voor de rest zegt ik: het gaat hier om jonge knapen, die een goede basis hebben meegekregen en die daardoor hele goede krachten kunnen worden”.