Personalia

Mr P.R.C.M. Paalvast (51) is door minister Hirsch Ballin (justitie) voorgedragen aan de koningin voor benoeming tot president van de arrondissementsrechtbank in Breda. Paalvast was van 1977 tot 1983 rechter bij de rechtbank in Breda. Sinds 1983 is hij vice-president van diezelfde rechtbank.