Omzet en winst van Renault gekelderd

PARIJS, 1 APRIL. De winst van de Franse automobielfabrikant Renault is gekelderd. In het recessiejaar 1993 werden 250.000 auto's minder verkocht dan in het voorafgaande jaar. Het bedrijf is dan ook tevreden met de verdiende 1 miljard franc (330 miljoen gulden) op een met 7,8 procent teruggelopen omzet van 170 miljard franc. Alleen BMW en de Amerikaanse concurrenten deden het beter. In 1994 worden aantrekkende resultaten verwacht.

President-directeur Schweitzer zei bij de presentatie van de jaarcijfers van het staatsbedrijf dat de enige jaren geleden gekozen strategie het bedrijf goed door het diepste dal in de autoproduktie sinds twintig jaar had geholpen. Tot die aanpak behoren: de beste kwaliteit in Europa nastreven, flexibiliteit, een compleet en modern palet aan modellen en niet mee doen aan prijsoorlogen.

Die laatste huisregel vat Renault dit jaar niet al te letterlijk op. Schweitzer deelde mee dat de 5000 franc subsidie van de regering op nieuwe auto's (tegen inlevering van een auto van tien jaar of ouder) in combinatie met een soortgelijke premie door de fabriek zelf in Frankrijk heeft gezorgd voor een extra verkoop van 200.000 auto's. Renault heeft daar in februari 30 procent en in maart 34 procent van meegepikt. Daarom handhaaft het bedrijf voorlopig haar eigen korting, die varieert van 5 tot 7000 franc per auto.

Ook een ander kernelement van Renaults strategie van de laatste jaren heeft zich niet helemaal volgens plan ontwikkeld: de nauwe samenwerking met Volvo. Vorig najaar trok het Zweedse bedrijf zich na een aandeelhoudersrevolte terug. Inmiddels zijn de kruisparticipaties in elkaars dochterbedrijven voor auto's en vrachtwagens beëindigd. Alleen in de holdings bezit men nog aandelen van elkaar. Renault behandelt die als een gewone financiële deelneming.

De afwikkeling van de nauwe verstrengeling met Volvo heeft de kapitaalbasis van Renault overigens met ongeveer zes miljard franc versterkt. Schweitzer wilde dat geen winst noemen, maar schadelijk is het evenmin. Hij noemde de betrekkingen met de Zweden “zo vriendschappelijk als je onder concurrenten bent”. Een hervatting van de speciale relaties met Volvo noemde hij niet de meest waarschijnlijke ontwikkeling.

Renault heeft, zeker waar het betreft de personanauto's, geen partner nodig, stelde Schweitzer. Op het gebied van motoren en versnellingsbakken blijven de huidige projecten met Volvo voorlopig bestaan.

Schweitzer gaf toe dat de beoogde besparingen van de fusie met Volvo nu uitbleven, maar daar stond tegenover dat Renault eigen ambities om bepaalde markten te veroveren nu ongeremder kon uitleven. Bovendien had renault zich door de samenwerking toch meer opengesteld voor de wereld. In dat verband ontkende Schweitzer aanvankelijk dat globale besprekingen over samenwerking met Fiat plaatsvonden. Later erkende hij dat er wel gesprekken zijn met de Italianen. “Ik wil er niets over zeggen. Ik weet niet of die discussies positief worden afgesloten.”