Nederland verdubbelt steun aan Zuid-Afrika

DEN HAAG, 1 APRIL. Nederland normaliseert de betrekkingen met Zuid-Afrika. Het land krijgt volgend jaar dertig miljoen gulden financiële steun, het dubbele van wat vorig jaar is gegeven. De prioriteit van de hulp ligt bij het democratiseringsproces, onderwijs, 'gemarginaliseerde' jongeren en werkgelegenheid.

Dat staat in een nota die de ministers Kooijmans (buitenlandse zaken) en Pronk (ontwikkelingssamenwerking) en staatssecretaris Van Rooy (economische zaken) gisteren naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. Nederland zal zijn betrekkingen met Zuid-Afrika normaliseren nadat daar op basis van de parlementsverkiezingen op 26, 27 en 28 april een nieuwe regering zal zijn gevormd.

De nota van de bewindslieden gaat in op de politieke betrekkingen, de economische relaties, de ontwikkelingssamenwerking en de culturele betrekkingen met Zuid-Afrika. De bewindslieden onderstrepen dat de precieze vorm vooral afhangt van de ontwikkelingen in de nabije toekomst. Zij hebben er alle vertrouwen in dat er een normale relatie met het land kan worden opgebouwd, omdat Nederland met Zuid-Afrika “historische en culturele banden heeft, en in zijn actieve opstelling in de strijd tegen de apartheid goede contacten heeft opgebouwd met toekomstige leiders”.

Nederland zal ook een ontwikkelingsrelatie met Zuid-Afrika aangaan. Tot nu toe liep hulp uitsluitend via particuliere organisaties. Het kabinet vindt dat over het nieuwe beleid nog voor het einde van het jaar overleg met de nieuwe Zuidafrikaanse regering moet worden gevoerd. Omdat Zuid-Afrika wordt gekenmerkt als een land in overgang, krijgt het geen omvangrijke of langdurige hulp.

Investeringen van Nederlandse bedrijven in de “in beginsel veelbelovende Zuidafrikaanse economie” zullen worden gestimuleerd. Gedacht wordt aan het uitwisselen van handels- en investeringsdelegaties en - “wanneer de tijd daar rijp voor is” - versoepeling van het beleid op het gebied van exportkredietverzekering.