Museum Nijmegen

NIJMEGEN, 1 APRIL. Nijmegen krijgt een nieuw museum. Het museum, dat wordt gebouwd tegenover het Carolingische Valkhof aan de Waal, zal drie collecties huisvesten: de Nijmeegse geschiedenis met nadruk op de Middeleeuwse kunst, de oudheidkundige collectie van het provinciaal museum Kan en hedendaagse kunst.

De gemeente Nijmegen heeft vijftien miljoen gulden gereserveerd voor de bouw van het museum, die 26 miljoen gulden zal kosten. De provincie Gelderland heeft zeven miljoen gulden toegezegd. De overige vier miljoen worden door sponsors bijeengebracht.

Vorige week bleek dat de nieuwe fractie van PvdA een soberder museum voor ogen stond: Nijmegen moest de moderne kunst overlaten aan Arnhem en het bespaarde geld investeren in een park in Nijmegen-West. Onder druk van D66 en het CDA werd uiteindelijk besloten om de beslissing over het museum over te laten aan de huidige raad, die deze week voor het laatst bijeen kwam.